Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu  powstał 29 kwietnia 1998 r. W tym samym dniu ukonstytuował się  Zarząd POAK w liczbie 5 osób: prezes, zastępca prezesa, skarbnik, sekretarz i członek zarządu; kadencja trwa 4 lata, obecnie POAK liczy 15 osób.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych i jest organizacją kościelną. Działalność główna to formacja religijna, kult publiczny i nauka katolicka oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią w prowadzeniu misji apostolskiej. Do organizacji kościelnej nie stosuje się prawa o stowarzyszeniach.

Asystentem parafialnym POAK jest ksiądz Proboszcz. Prezes POAK jest zawsze członkiem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i bierze udział w posiedzeniach Rady tego Instytutu. Członkowie Akcji Katolickiej biorą udział m. in. w Dniach Społecznych AK, modlitwach różańcowych, pomagają w organizacji Dnia Papieskiego. Współpracują z Zespołem Szkół w Bysławiu, a także wspierają Szkolne Koło Misyjne poprzez zakup nagród oraz wyjazdy o charakterze edukacyjnym np. wycieczki rowerowe.

Ponadto członkowie Akcji służą pomocą Proboszczowi w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych obiektów budowlanych stanowiących własność Parafii.

Una formazione adeguata, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati e así como las pastillas con receta. Goditi un mondo di servizi, Viagra le donne è un moderno rimedio a base di Viagra Progettato per normalizzare la riduzione della libido o cefalea, diminuzione della pressione sanguigna, malattie polmonari, anche per uso pediatrico.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *