Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu
www.parafiabyslaw.pl

Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu  powstał 29 kwietnia 1998 r. W tym samym dniu ukonstytuował się  Zarząd POAK w liczbie 5 osób: prezes, zastępca prezesa, skarbnik, sekretarz i członek zarządu; kadencja trwa 4 lata, obecnie POAK liczy 15 osób.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych i jest organizacją kościelną. Działalność główna to formacja religijna, kult publiczny i nauka katolicka oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią w prowadzeniu misji apostolskiej. Do organizacji kościelnej nie stosuje się prawa o stowarzyszeniach.

Asystentem parafialnym POAK jest ksiądz Proboszcz. Prezes POAK jest zawsze członkiem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i bierze udział w posiedzeniach Rady tego Instytutu. Członkowie Akcji Katolickiej biorą udział m. in. w Dniach Społecznych AK, modlitwach różańcowych, pomagają w organizacji Dnia Papieskiego. Współpracują z Zespołem Szkół w Bysławiu, a także wspierają Szkolne Koło Misyjne poprzez zakup nagród oraz wyjazdy o charakterze edukacyjnym np. wycieczki rowerowe.

Ponadto członkowie Akcji służą pomocą Proboszczowi w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych obiektów budowlanych stanowiących własność Parafii.

crossmenu