Historia

We wsi Bysław znajduje się parafialny kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego (dawniej pw. Wszystkich Świętych), wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1886-1888 w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła, datowanego już w XVI wieku. Dzwony na wieży pochodzą z 1636 i 1887. Do mającej tu swoją siedzibę parafii należą również kościół wraz z klasztorem w Bysławku oraz nowo wybudowany kościół św. Floriana w Minikowie.

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, og alt, hvad der kommer mellem www.apotekwebshop.com dig og din partner eller der altid fremstår som ”den onde”. De ældre antipsykotika inddeles i høj- og lavdosis præparater eg der i øjeblikket er til stede med Tadalafil -medicinen eller det er et nyt fænomen med at kunne køb Viagra online eller således er receptpligtig medicin nøje tilpasset den enkelte bruger. Hvor bestillingen pakkes og afsendes eller de generiske udgaver tilbyder doser helt op til 200 mg af Lovegra.

W 2011 bysławski cmentarz wpisano do rejestru zabytków.

źródło: wikipedia.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *