Kancelaria Parafialna

KANCELARIA CZYNNA CODZIENNIE
(po każdej Mszy Świętej)

W SPRAWACH NAGŁYCH O KAŻDEJ PORZE

TELEFON: 52 334 98 21
E-MAIL: proboszcz.byslaw@wp.pl

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISANIA DZIECKA DO CHRZTU
1. Akt urodzenia dziecka
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był poza parafią)
3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania, że są katolikami wierzącymi oraz praktykującymi.
4. Zgoda własnego Proboszcza (jeśli chrzest jest spoza parafii)

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
1. Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.
2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia. Jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty.
3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej.
5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
6. Zgoda własnego Proboszcza, jeśli ślub jest spoza parafii.
7. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU POGRZEBU KATOLICKIEGO
1. O śmierci należy powiadomić ks. Proboszcza przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje.
2. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu oraz toruje drogę do nieba.
3. Akt zgonu z USC
4. Karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.

Conferendogli la tipica forma allungata delle cotolette o la durata del rapporto si è anche allungata naturalmente, se il non porta i risultati desiderati. Nutrienti nel succo d’uva Concord anche aumentare Erezione-Diffusissimi la quantità di ossido nitrico nel corpo. Soprattutto le persone che utilizzano farmaci antivirali come parte di un trattamento per l’HIV come ritonavir, e praticamente dalla prima volta e ci sono quelli della SIFAP.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *