Duszpasterze archiwum

REZYDENT:

Ks. Mariusz Kryża urodził się 8 marca 1987 roku w Tczewie. Pochodzi z miasta Gniew, które jest położone 16 km od Pelplina. W latach 1993-2006 służył przy ołtarzu Pana jako ministrant, lektor, a od 1998 roku wiceprezes ministrantów.  W latach 2006-2013 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, które ukończył napisaniem pracy magisterskiej z historii na temat: „Dzieje parafii świętego Mikołaja w Gniewie w latach 1939-2006” pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Walkusza wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

19 maja 2013 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Po święceniach pracował w parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy, następnie w parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Świeciu, później w parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie. Obecnie służy pomocą duszpasterską w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu.

Uprawia sport: piłkę nożną, siatkówkę, tenis stołowy, a także jazdę na rowerze.
Z zamiłowania historyk, rycerz Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (rycerz krzyżacki) oraz Żółtego Regimentu Piechoty Alarmtech, chórzysta Scholi Cantorum Gymevensis działającej przy Zamku w Gniewie. Ulubiony kolor to czerwony a potrawa jajecznica, bigos i lasagne.

Ks. Łukasz Synoradzki urodził się 29.04.1980 r. Pochodzi z Chojnic, z parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Studia seminaryjne odbywał w latach 2000-2006. Studia zakończył napisaniem pracy magisterskiej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna na temat: Grzech i śmierć w Katechezach Mistagogicznych i przedchrzcielnych św. Cyryla Jerozolimskiego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi w dniu 4 .06 2006. Po święceniach pracował w Skórczu (2006-2007); w Starogardzie Gdańskim w parafii NMP Matki Kościoła (2007-2010), i Świeciu w parafii św. Józefa (2010-2011). Następnie został skierowany na studia specjalistyczne z Prawa Kanonicznego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie jest na ostatnim roku studiów doktoranckich. Od 21 sierpnia 2016 roku został skierowany do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii.