Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – 25 marca 2022r.

25 marca 2022 by ksiądz_proboszcz

25 marca 2022 roku w Uroczystość Zwiastowania NMP obchodzimy Dzień Świętości Życia. W tym dniu nasi parafianie podjęli duchową adopcję dziecka poczętego. Jest to 9-miesięczne zobowiązanie modlitewnej pomocy poczętemu,  zagrożonemu dziecku.