Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu
www.parafiabyslaw.pl
1 listopada 2017

SPROSTOWANIE

Parafia Rzymskokatolicka                                                         Bysław,  31 października 2017 r.

Przemienienia Pańskiego

ul. Główna 69

89-510 Bysław

 

SPROSTOWANIE

Informuję, że we wszystkich dokumentach w sprawie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu cmentarza rzymskokatolickiego Parafii w Bysławiu na działkach o nr ewid. 408/1, 408/2 i 408/3 oraz kaplicy grobowej Franciszki z Perkowskich Biernackiej na działce o nr ewid. 408/1 w miejscowości Bysław – I etap” nastąpił błąd pisarski w nazwie wykonawcy, właściwa nazwa wykonawcy  brzmi: „P.H.U.KOSZOWSKI  s.c. ul. Szkolna 15, 86 – 120 Pruszcz”.

crossmenu