Zapytanie ofertowe z dnia 22 marca 2017r.

22 marca 2017 by ksiądz_proboszcz

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu cmentarza rzymskokatolickiego Parafii w Bysławiu. Poniżej niezbędne załączniki: