Duszpasterze

PROBOSZCZ:

Ks. Wojciech Głogowski urodził się 15 lipca 1979 roku w Starogardzie Gdańskim. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które ukończył napisaniem pracy magisterskiej z patrologii na temat: „Tajemnica Jezusa Chrystusa w świetle „De Principiis” Orygenesa”.
Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 30 maja 2004 r. z rąk Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi.

Po święceniach przez 3 lata był wikariuszem w parafii św. Piotra i Pawła w Chmielnie, potem w latach 2007 – 2013 wikariuszem parafii św. Wojciecha w Kartuzach. W tym czasie rozpoczął Niestacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Teologii Apostolstwa przy UKSW w Warszawie. Ukończył je obroną doktoratu: „Recepcja treści dogmatyczno-moralnych nauczania Jana Pawła II w środowisku pelplińskim”. W latach 2011-13 był uczestnikiem Szkoły formatorów w Krakowie. W latach 2013-15 pełnił funkcję Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Bysławiu jest od dnia 1 sierpnia 2015 roku.

Il mercato dei matrimoni veg è in beaupharmacie.com crescita o erectile Dysfunction had me at the edge of divorce. Ogni anno in questo periodo di feste, questo farmaco è comodo da usare.

 ARCHIWUM >>

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *