Duszpasterze

PROBOSZCZ:

Ks. Wojciech Głogowski urodził się 15 lipca 1979 roku w Starogardzie Gdańskim. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które ukończył napisaniem pracy magisterskiej z patrologii na temat: „Tajemnica Jezusa Chrystusa w świetle „De Principiis” Orygenesa”.
Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 30 maja 2004 r. z rąk Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi.

Po święceniach przez 3 lata był wikariuszem w parafii św. Piotra i Pawła w Chmielnie, potem w latach 2007 – 2013 wikariuszem parafii św. Wojciecha w Kartuzach. W tym czasie rozpoczął Niestacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Teologii Apostolstwa przy UKSW w Warszawie. Ukończył je obroną doktoratu: „Recepcja treści dogmatyczno-moralnych nauczania Jana Pawła II w środowisku pelplińskim”. W latach 2011-13 był uczestnikiem Szkoły formatorów w Krakowie. W latach 2013-15 pełnił funkcję Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Bysławiu jest od dnia 1 sierpnia 2015 roku.

REZYDENT:

Ks. Łukasz Synoradzki urodził się 29.04.1980 r. Pochodzi z Chojnic, z parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Studia seminaryjne odbywał w latach 2000-2006. Studia zakończył napisaniem pracy magisterskiej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna na temat: Grzech i śmierć w Katechezach Mistagogicznych i przedchrzcielnych św. Cyryla Jerozolimskiego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi w dniu 4 .06 2006. Po święceniach pracował w Skórczu (2006-2007); w Starogardzie Gdańskim w parafii NMP Matki Kościoła (2007-2010), i Świeciu w parafii św. Józefa (2010-2011). Następnie został skierowany na studia specjalistyczne z Prawa Kanonicznego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie jest na ostatnim roku studiów doktoranckich. Od 21 sierpnia 2016 roku został skierowany do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii.

 ARCHIWUM >>